geri
ileri

Estetik Ankara

Ameliyatsız Klinik
Kozmetik Uygulamalar

Estetik uygulamalar ile ilgili temel bilgileri ve bu bilgiler ışığında Op.Dr.Ferruh Bingül’ün yaklaşımını bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Tedavi ve teşhis sadece doktor muayenesi ile yapılabileceği bilinmelidir. Öncelikle hastalara yaklaşım felsefem önce dinlemek sonra iyi bir analiz, hasta bilgilendirmesi ve uygun şartlar altında tedavi seçeneğini sunmaktır.

Estetik cerrahi ve kozmetik medikal girişimler günümüzde artan oranlarda uygulanmaktadır. Gelişen teknolojinin bize sağladığı cihaz uygulamaları estetik cerrahinin tamamlayıcısı olmuş ve cerrahi prosedürlerin uygulama yaşı ötelenmiştir. Ama insan hayatının uzaması ve insanların normal hayatlarında iyi görünme isteklerinin artması ile tüm estetik uygulamalar artmıştır.

Estetik uygulamalar kişiyi güzel kılmalı ve doğal bir görünüm kazandırmalıdır. Aşırı ve doğal olmayan işlemler toplum içinde olan kötü örneklerdir. Yapılan işlem kişiyi mutlu etmeli ve kendi özgüvenini artırır nitelikte olmalıdır. Estetik cerrahi uygulamalar Ankara’da bir çok klinikte başarı ile uygulanmaktadır.